รถตู้อุดรธานีให้เช่าพร้อมคนขับไปเที่ยวลาว เวียงจันทน์ เสนอราคาก่อนเดินทาง ไม่มีชาร์จ ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม ทำงาน 06.00-20.00 น.ทุกวัน ชำนาญเส้นทาง เที่ยวได้สะใจ ไม่แพงครับ ไปตั้งหลายคน หารออกมาคนละไม่กี่บาทต่อวัน รักอาชีพบริการตรงต่อเวลา และพร้อมให้บริการ

WAT-SISAKET-VIENTIEN-LAOS

wat-sisaket

วัดนี้เอิ้นว่าวัดสีสะเกด สร้างตั้งปีคศ.1818 สมัยกษัตริย์องต์สุดท้าย เจ้าอนุวงศ์ แห่งราชวงศ์เวียงจัน
หลังจากสร้างได้10ปี ถูกสงครามศักดินาแห่งต่างด้าวมารุกรานและทำลายไปพร้อมๆกับนครหลวงเวียงจัน
แต่หลังจากสงคราม ประชาชนชาวลาวก็ได้พร้อมใจกันฟื้นฟูบูรณะให้คืนสู่สภาพ โดยรักษารูปแบบการก่อสร้างเดิมไว้ทุกอย่าง

wat-sisaket

wat-sisaket

วัดสีสะเกด ปัจจุบันจะแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนภายนอกจะเป็นโซนที่มีพระภิกษุอาศัยเป็นกุฎิวัดเช่นเดียวกันกับวัดทั่วไป จะมีหอไตรโบราณอยู่มุมด้านซ้ายมือ(ฝั่งถนนล้านช้างตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทย) ภายนอกของรั้วจะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยซุ้มประตูโบราณ ลักษณะคล้ายที่วัดวิชุน หลวงพะบาง รอบนอกด้านหน้า จะมีการพัฒนาเป็นปัจจุบัน มัเจดีย์เก่าแก่อยู่สองฝั่งทางเข้า และมีการสร้างพระพุทธรูป หอระฆังไว้รอบๆ ถนนผูกระเบื้อง สวยงาม และน่าดู สมกับเป้นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมของนะคอนหลวงเวียงจัน

wat-sisaket
wat-sisaket
wat-sisaket
wat-sisaket

ส่วนภายในรั้วกรมเลียนจะเป็นโซนพิพิธภัณฑ์ โบสถ์โบราณตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางเยฃบื้องหน้า ภายในห้ามถ่ายภาพด้วยอุปกรณ์ทุกชนิด มีเจ้าหน้าที่คอยจับตาดู ตัวผนังโบสถ์ จะเป็นภาพเขียนโบราณและจะแบ่งเป็นช่องมากมาย ไว้วางพระพุทธรูปนาๆชนิดเรียงรายนับพันช่อง มีคำกล่าวบูชาเป็นภาษาลาวไว้ให้ แต่ถ้าอ่านภาษาลาวไม่สะดวก น่าจะสวดภาษาไทยก็ไม่น่าจะผิดกติกาแต่อย่างใด

wat-sisaket

สิ่งที่น่าสนใจอย่างมากของวัดเก่าแก่แห่งนี้ก็คือ บริเวณรอบๆโบสถ์ที่ชาวบ้านเรียก”กมมะเลียน” มีลักษณะความกว้างราว 3.5 เมตร มุงด้วยหลังคากระเบื้องดินขอโบราณ ทำให้รู้สึกถึงความร่มรื่นไม่รู้สึกร้อนจากแสงแดดที่แผดกล้า เริ่มจากซ้ายมือ ก็จะได้เห็นพระพุทธรูปโบราณมากมาย มาจัดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบ บางองค์ทำจากไม้ มีลักษณะผุพังจากกาลเวลา บางองค์ทำจากทองหลือง ปูน บางองค์ที่เล็กประมาณหน้าตัก9-12 นิ้ว ก็จะถูกรวบรวมไว้ในห้องกระจก เพื่อความปลอดภัย

wat-sisaket

จุดที่ไม่ควรพลาดคือตรงประตูโบสถ์ด้านหลัง จะมีร่องรอยใหม้ของเปลวไฟอย่างชัดเจน ไกด์ลาวเล่าให้ฟังว่า รอยไฟตรงนี้ เกิดจากเพลิงไหม้ แต่สามารถดับไว้ทัน แต่ยังคงรัษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เก็บไว้เพื่ออนุสรณ์เตือนใจกับเรื่องนาวในอดีต

 

wat-sisaket

Opening Hours Daily from 08:00 hrs. - 16:00 hrs

วัดศรีสะเกษ

จากอดีตถึงปัจจุบัน วัฒนธรรม ประเพณี การใช้ชีวิตของมวลชนทั้งหลาย ได้เปลี่ยนแปลงมากมาย ไม่ว่าจะวัตถุ จิตใจ การดำเนินชีวิต สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตกาล ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดมหันต์ในปัจจุบัน การเรียนรู้จากอดีต มาแก้ไขอนาคตต่างหากละ คือสิ่งที่ถูกต้อง และควรกระทำ

โทรเลย ไม่ใช่รถโดยสารนะครับ