“ศาลเทพารักษ์” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดรธานี

ศาลเทพารักษ์ อุดรธานี

"ศาลเทพารักษ์" จึงหมายถึง "เทพผู้รักษาเมือง"

ผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นจึงจะได้ครองเมือง แม้แค่ดวงวิญญาณก็ยังถือว่าเป็นผู้ครองนคร

การอัญเชิญดวงพระวิญญาณของ "พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม" มาสถิต ณ ศาลแห่งนี้ เพราะดวงของผู้สร้างเมืองสมพงษ์กับดวงเมือง

ถึงแม้พระองค์จะสิ้นพระชนม์ไปแล้ว แต่ก็เชื่อว่าดวงพระวิญญาณของพระองค์ยังทรงห่วงใยและคุ้มตรองปกปักษ์รักษาลูกหลานชาวเมืองอุดรธานี

สมัยของ "หลวงศุภกิจจรรยา" เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันทำการขุดลอกหนองนาเกลือ คือ "หนองประจักษ์ศิลปาคม" ในเวลานี้ให้เป็นอ่างน้ำ จึงได้บูรณาการสร้างศาลพ่อปู่เทพารักษ์ขึ้น ที่โนนพุงดอ

เคล็ดลับของการขอพรก็คือ การกลั้นหายใจเวลาขอพรจากศาลเทพารักษ์ แล้วปิดทอง 3 แผ่น

ปัจจุบันศาลเทพารักษ์ไดรับการบูรณะสร้างใหม่รูปทรงคล้ายปรางค์ขอมที่สวยงาม...

ศาลเทพารักษ์ อุดรธานี
ศาลเทพารักษ์ อุดรธานี
ศาลเทพารักษ์ อุดรธานี
ศาลเทพารักษ์ อุดรธานี
ศาลเทพารักษ์ อุดรธานี
ศาลเทพารักษ์ อุดรธานี
ศาลเทพารักษ์ อุดรธานี

แผนที่ศาลเทพารักษ์ อุดรธานี

โทรเลย ไม่ใช่รถโดยสารนะครับ