ใบประกอบการ3ออร์ทราเวล2

ใบอนุญาตเลขที่ 51/00841

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่า พาเที่ยวทะเลบัวแดง วัดบ้านเดียม มียินดีนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่หน้าสนใจ ของภาคอีสานบ้านเฮาครับ โปรแกรมนี้รับรองว่าโดนใจท่านแน่นอน เพราะทางทีมงาน ไม่เคยหยุด ที่จะสรรหาแหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ มีเรื่องราวมานำเสนอทุกท่าน ที่เป็นลูกค้าที่มีอุปการะคุณทุกท่าน
เพื่อเป็นการตอบแทนการที่ท่านให้ความไว้วางใจ ใช้บริการกับทีมงาน ชนาธิป ทราเวล

วัดบ้านเดียม

วัดมหาธาตุเทพจินดา บ้านเดียม

วัดบ้านเดียม กุมภวาปี

       ตำนานพระธาตุเทพจินดาบ้านเดียมวัดเทพจินดาบ้านเดียมเป็นพุทธสถานมาแต่โบราณกาลบริเวณอันเป็นที่ตั้งวัดแห่งนี้เติมเรียกว่า“ บ้านเดิม” (เพี้ยนมาเป็นบ้านเดียม) มีสภาพเป็นเนินป่ารกชัฏอยู่ริมหนองหานเรียกกันติดปากว่า“ ตอนวัดโบราณ”

     

วัดบ้านเดียม กุมภวาปี

        การก่อสร้างองค์พระธาตุเทพจินตาได้เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเลียนแบบจากองค์พระธาตุพนมก่ออิฐฉาบปูนครอบสถูปและพุทธรูปโบราณทั้งสองไว้ ณ ที่จุดเดิมมิได้เคลื่อนย้ายใดๆ

          ในปีพ. ศ. ๒๕๐๔ พระธาตุองค์เดิมใต้โค่นล้มลงตามกาลเวลาครั้งนั้นเกิดมหัศจรรย์พระธาตุล้มแต่พระพุทธรูปทั้ง ๒ องค์มิได้หักบินแต่ประการใดคงประทับนั่งเป็นสง่าเหมือนเดิมทุกประการในปีพ. ศ. ๒๕๑๐

     การก่อสร้างพระธาตุองค์ใหม่แทนองค์เดิมใต้เสร็จสมบูรณ์ดังที่ปรากฏเพื่อเป็นสถานที่สักการบูชาแก่พุทธศาสนิกชนชั่วกาลนาน

วัดบ้านเดียม กุมภวาปี

บนสถูปมีพระพุทธรูป ๒ องค์หันหลังพิงกันองค์แรกทำด้วยหินศิลาแลงขนาดหน้าตักกว้าง 6 ฟุตสูง ๔ ฟุตหันหน้าไปทางทิศตะวันออกองค์

วัดบ้านเดียม กุมภวาปี

องค์ที่สองทำด้วยทองใบขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ฟุตสูง ๔ ฟุตครึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกข้างสถูปทางทิศตะวันออกเป็นโบสถ์ฐานก่อด้วยหินศิลาแลงรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง ๕ วายาว ๑๐ วาสูง ๑ วา

วัดบ้านเดียม กุมภวาปี อุดรธานี
วัดบ้านเดียม กุมภวาปี อุดรธานี
วัดบ้านเดียม กุมภวาปี อุดรธานี
วัดบ้านเดียม กุมภวาปี

โฮงหด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเขตหวงห้ามมีมาตั้งแต่เมื่อครั้งโบราณกาลใช้ประกอบพิธีสังฆกรรมคือ“ พิธีทด” (รดน้ำ) เฉพาะพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ได้บวชเรียนติดต่อกันมานานนับสิบพรรษา โฮงหดนี้คงจะกำเนิดเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับองค์มหาธาตุเทพจินดามีบันทึกปรากฏเป็นภาษามคธโบราณที่แท่นพระพุทธรูปเสี่ยงทายระบุสร้างเมื่อจ. ศ. ๗ (ตรงกับพ. ศ. ๑๑๘๘) เช่นเดียวกันมะขามต้นนี้เกิดและมีขึ้นเมื่อใด? ไม่มีหลักฐานบ่งบอกไว้คงจะเกิดขึ้นพร้อมกับ“ โฮงหด”

วัดบ้านเดียม กุมภวาปี อุดรธานี

ต้นมะขามล้มลุก 100 ปี หลังโบสถ์

วัดบ้านเดียม กุมภวาปี อุดรธานี
วัดบ้านเดียม กุมภวาปี อุดรธานี
รถตู้อุดรธานี
รถตู้อุดรธานี
Van for rent Udon Thani
รถตู้อุดรธานี
รถตู้ให้เช่าอุดรธานี
วัดป่าภูก้อน
วัดป่าภูก้อน
ทะเลบัวแดง
ทะเลบัวแดง
พิพิธพัณฑ์อุดรธานี
พิพิธภัณฑ์อุดรธานี
โทรเลย ไม่ใช่รถโดยสารนะครับ