พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

               ลูกหลานชาวอุดรธานีไม่มีใครไม่รู้จักพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้สร้างเมืองอุดรแต่หลายคนอาจไม่ทราบพระประวัติและพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงริเริ่มก่อตั้งกรมกองทหารหลายๆหน่วยรวมถึงการวางรากฐานการปกครองมณฑลอุดรหลังจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จเถลิงถวัลยราชย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระองค์เจ้าทองกองก้อนเญ่สถาปนาพระยศขึ้นเป็น“ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม” ในปีพ. ศ. 2424

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ทรงบังคับบัญชากรมวังนอกและทรงเป็นผู้ช่วยราชการกรมวังเวรพระองค์ทรงตั้งกองทหารดับเพลิงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง * และทรงริเริ่มตั้งกรมทหารล้อมพระราชวังขึ้นจึงได้รับพระราชทานพระยศเป็นนายพันโทผู้บังคับบัญชานายทหารล้อมพระราชวัง พ. ศ. 2428 ได้เกิดเหตุการณ์วิกฤตในบริเวณมณฑลลาวพวนขัวพันทั้ง 5 ทั้ง 6 โดยพวกฮ่อเข้ามาปล้นสดมภ์ในพระราชอาณาเขตสร้างความเดือดร้อนให้แก่อาณาประชาราษฎร์

วัดโพธิสมภรณ์

     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นแม่ทัพใหญ่ยกทัพขึ้นไปปราบพวกฮ่อด้านมณฑลลาวพวนแถบเมืองหนองคายเรียกว่าแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้เมื่อปราบปรามพวกฮ่อจนเกิดความสงบเรียบร้อยตามพระราชประสงค์จึงเสด็จกลับกรุงเทพมหานครทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกรมวัง

ในปีพ. ศ. 2430ได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นนายพลตรีบังคับราชการทหารประจำกองในพระบรมมหาราชวังและได้รับมอบหมายให้ทรงช่วยกรมตำรวจอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีที่ปรึกษาข้าราชการต่างๆ 2434 มีพระบรมราชโองการให้ดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ต่างพระเนตรพระกรรณปกครองมณฑลลาวพวนโดยตั้งกองบัญชาการทหารขึ้น ณ เมืองหนองคายจัดการปกครองหัวเมืองชายแดนในพระราชอาณาเขต

บันไดรอบภูทอกวัดเจติยาคิรีวิหาร จังหวัดบึงกาฬ

 กระทั่งพ. ศ. 2436 (ร. ศ. 112) ช่วงเกิดวิกฤตกับฝรั่งเศสที่เรียกว่ากรณีพิพาทร. ศ. 112 พระองค์ดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างกระทั่งเรียกว่ากรณีพิพาทร. ศ. 112 พระองค์ดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์บัญชาการเคลื่อนย้ายทหารและข้าราชบริพารจากเมืองตลอดระยะเวลาที่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมประทับ ณ บ้านเดื่อหมากแข้งปกครองมณฑลฝ่ายเหนือซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น“ มณฑลอุดร” พระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการปกครองดูแลมณฑลชายแดนที่ต้องประสบปัญหาการคุกคามจากฝรั่งเศสที่เข้ามายึดครองดินแดนในประเทศลาวซึ่งมีอาณาเขตต่อเนื่องกันประเทศไทยจึงต้องประสบปัญหาการกระทบกระทั่งทางชายแดนอย่างหนัก

       แต่พระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจครั้งนั้นด้วยพระปรีชาสามารถและความวิริยะอุตสาหะทรงมีหนังสือปรึกษาข้าราชการเพื่อขอทราบพระดำริหรือขอพระราชานุญาตในการจัดการปกคร, 121ณฑลยครในด้านต่างๆ ได้แก่ ทรงเริ่มการจัดเก็บภาษีอากรสุราและยาสูบแทนการเก็บส่วยทรงแต่งตั้งข้าหลวงออกไปตรวจตราดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการเมืองเพื่อป้องกันการฉ้อราษฎร์บังหลวงทรงฝึกหัดทหารขึ้นที่มณฑลชายแดนทรงยกฐานะการครองชีพราษฎรโดยออกทุนให้ชาวนาและส่งเสริมการบำรุงพันธุ์สัตว์ทรงควบคุมดูแลการพิจารณาคดีความให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยติธรรมโดยเฉพาะได้ลงโทษข้าราชการที่ฉ้อราษฎร์บังหลวงทรงตั้งโรงเรียนสอนการปกครองขึ้นที่บ้านเดื่อหมากแข้ง

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

         พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมทรงสร้างความเจริญแก่บ้านเดือหมากแข้งจากหมู่บ้านชนบทจน

เป็นเมืองศูนย์กลางของมณฑลอุดรต่อมาภายหลังได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดอุดรธานีชาวเมืองอุดรธานีจึงนับถือพระองค์

ผู้ทรงสร้างและวางรากฐานความเจริญให้เกิดแก่เมืองอุดรสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 

ขอบพระคุณข้อมูล เทศบาลนครอุดรธานี หนังสือสร้างบ้านแปงเมือง วารสารของประชาชน ฉบับที่ 1 ประจำปี 2558 หน้า 90-91

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

รถตู้อุดรธานีให้เช่า

ทีมงานรถตู้อุดรธานีให้เช่าพร้อมคนขับ เน้นบริการ ซื่อสัตย์

วันละ 1,800 บาทไม่รวมน้ำมันไม่มีชาร์จ ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม

ทำงาน 06.00-20.00 น.ทุกวัน ชำนาญเส้นทาง เที่ยวได้สะใจ

ไม่แพงครับ ไปตั้งหลายคน หารออกมาคนละไม่กี่บาทต่อวัน

รักอาชีพบริการตรงต่อเวลา และพร้อมให้บริการ

5/5

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวอุดรธานี คำชะโนด วัดป่าภูก้อน ทะเลบัวแดง ภูฝอยลม วัดป่าบ้านตาด

ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวทัศนศึกษา

เที่ยวอีสานหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร สกลนคร นครพนม

เที่ยวภูเรือ ด่านซ้าย เชียงคาน เลย แนะนำโปรแกรม

ดูแลลูกค้าในวัยซนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย เหมือนครอบครัวเดียวกัน

5/5
Van for rent Udon Thani
รถตู้ให้เช่าอุดรธานี
รถตู้อุดรธานี
Van for rent Udon Thani
โทรเลย ไม่ใช่รถโดยสารนะครับ